Flest antal konkurser i Sverige på 20 år

Sverige har under september 2023 upplevt en påtaglig ökning av konkurser, den största på över två decennier. Enligt en rapport från Creditsafe som kom ut nyligen har denna ökning inte primärt orsakats av pandemin utan snarare av den efterföljande lågkonjunkturen.

Många nystartade företag som grundades under pandemin står nu inför utmaningar när de har varit verksamma i några år och bland annat drabbats av höjda räntor och minskad efterfrågan.

Här är de 10 branscherna som har sett den största ökningen av konkurser:

  • Sportaffärer och sporthallar – En ökning med 297%
  • Detaljhandel – En ökning med 56%
  • Fastighetsbolag – En ökning med 38%
  • Byggfirmor – En ökning med 37%
  • Hotell & Restaurang – En ökning med 36%
  • Konsultbyråer – En ökning med 36%
  • Bilhandlare – En ökning med 31%
  • Partihandel – En ökning med 31%
  • Byggentreprenörer – En ökning med 30%
  • Åkerier – En ökning med 25%

Detta innebär en konkurs

Vad innebär egentligen en konkurs? En konkurs är en juridisk process där det fastställs att ett företag inte kan betala sina skulder när de förfaller. Detta kan leda till att företagets tillgångar behöver säljas av för att kunna betala skulderna. Konkursen kan vara frivillig, där företaget självt ansöker om det, eller ofrivillig, där borgenärerna ansöker om det. Processen är ofta komplex och påverkar alla inblandade. Från företagsägare till anställda och kunder.

Det är viktigt att notera att en konkurs inte nödvändigtvis betyder att ett företag upphör att existera. I vissa fall kan företaget omstruktureras och fortsätta sin verksamhet. Men för många nystartade företag, särskilt de som startade under pandemin, har den nuvarande lågkonjunkturen visat sig vara en svår prövning.

Foto av författare
Den här artikeln är skriven av Henrik Mårtensson
Henrik är en skribent på Kredit.nu med ett stort intresse för privatekonomi. Han har studerat ekonomi på universitetet och har tidigare jobbat som ekonomiassistent på en mindre nischbank samt med marknadsföring. Henrik hoppas att hans artiklar och tips kan hjälpa besökare att ta smartare ekonomiska beslut.

Lämna en kommentar