Kredit.nu » Visa vs Mastercard

Visa vs Mastercard

Visa och Mastercard erbjuder kort- och betalningslösningar över hela världen. I grunden erbjuder de mycket liknande tjänster men det finns vissa skillnader. Detta både gällande teknik och användarvänlighet. Här går vi igenom alla likheter och skillnader som finns mellan de stora kortnätverken Visa och Mastercard och tar reda på vilket kort som egentligen är bäst – om något är det?

Bäst när det gäller täckning – Visa

Visa är världens största kortföretag vilket innebär att deras kort kan användas i nästan hela världen. Mastercard har även mycket god täckning men på denna punkt är Visa alltså något bättre. För de som enbart förväntas resa inom Europa eller Amerika spelar valet ingen roll. Det är enbart om U-länder ska besökas som det kan vara värt att kontrollera täckningen i förväg om man har tänkt att använda kortet som resekort.

Bäst med förmåner oavsett nivå – Mastercard

Både Visa och Mastercard erbjuder kort på olika nivåer. De mer exklusiva korten, ofta kallad premium eller platinum, har betydligt fler förmåner än de billigare kortnivåerna.

Det är däremot bara Mastercard som erbjuder ett förmånsprogram som är tillgängligt för alla med ett kort från dem. Förmånsprogrammet heter Mastercard Priceless och ger tillgång till rabatter, erbjudanden och andra förmåner i ett 50-tal storstäder i världen. I Sverige erbjuds dessa primärt i Stockholm.

Växlingskursen

Även om skillnaden är extremt liten så har Visa och Mastercard olika växlingskurs. Ett exempel kan visas från i början av september 2023. Om kortet användes för att betala något för 100 kronor i EUR genomfördes automatiskt en valutaväxling till följande kurs:

I detta fall erbjöds alltså något bättre kurs hos Mastercard men nivån kan variera mellan olika valutor så det går inte att säga vilket kort som generellt är bäst. Med så liten skillnad mellan korten bör de snarare ses som likvärdiga på denna punkt. Kom ihåg att de flesta kort även har valutaväxlingspåslag vilket inte är inräknat i växlingen ovan.

Tekniska funktioner

Bägge företaget utvecklar hela tiden nya tekniska betalningslösningar. Vilket företag som ligger längst fram i utvecklingen beror på vad som mäts. Det finns därmed tillfällen då tekniska lösningar enbart går att nå via ett av dessa företag.

Ett exempel kan nämnas från 2023 då kortutgivaren Revolut erbjöd sina kunder att göra transaktioner till en kortmottagare. Detta i stället för att genomföra transaktionen till ett bankkonto. Det kunde då enbart genomföras till kort från Visa.

Samarbeten med kortutgivare – Mastercard

Det vanligaste är att en kortutgivare enbart erbjuder kort från Visa eller Mastercard till sina kunder. Som ett exempel är alla bank- och kreditkorten, till privatpersoner, hos Swedbank från Mastercard. Däremot erbjuds Visa till företagskunder. En privatperson som vill ha ett kreditkort hos Swedbank kommer därmed få ett som ges ut i samarbete med Mastercard.

Störst i Sverige – Mastercard

I Sverige är Mastercard störst. De flesta storbanker som erbjuder sina kunder debet- eller kreditkort gör detta via Mastercard. Den som önskar ett Visakort kan däremot teckna dessa hos de mindre kreditbolagen.

Reseförsäkringen

I de flesta, men inte alla, kreditkort ingår en reseförsäkring. Den som betalat resan med kreditkortet kan exempelvis få ersättning om bagaget eller flyget är försenat alternativt om resan måste bokas av på grund av sjukdom eller olycka. Till viss del skiljer sig innehållet i dessa försäkringar mellan Visa och Mastercard.

Det är däremot inte dessa företag som erbjuder försäkringarna utan det sker via ett samarbete mellan kortutgivaren och ett försäkringsbolag. Det går därmed inte generellt att säga att ena eller andra företaget är bäst på denna punkt.

Skillnader på premiumnivå

Om förmånerna på premiumkorten jämförs finns även vissa skillnader på Visa och Mastercard. Vilket som är bäst beror däremot på vilka förmåner som prioriteras. Exempel visas nedan:

World Elite Mastercard

Ett premiumkort med bland annat klassisk Concierge Service samt Golf Concierge Service. Det sistnämnda ger exempelvis tillgång till unika PGA Tour-upplevelser. Dessutom ingår extranätter gratis hos samarbetande hotellkedjor, uppgraderingar av hotellrum och rabatt på hyrbilar. I likhet med de flesta premiumkreditkorten är de flesta förmånerna reserelaterade.

Visa Platinum

Även Visa Platinum har Concierge Service och ett flertal förmåner, rabatter och erbjudanden. Dessutom ges hotellförmåner hos samarbetande hotellkedjor, access till flygplatslounger samt förbättrad reseförsäkring. Det är alltså på detaljnivå som dessa kortnivåer skiljer sig åt.

Jämförelsetabell: Visa vs Mastercard

AspektVisaMastercard
Global täckningMycket högHög
FörmånsprogramVarierar beroende på kortutgivareMastercard Priceless
Tekniska innovationerStändiga uppdateringarStändiga uppdateringar
Sammarbeten med svenska bankerVarierarVanligast bland storbanker

Slutsats – Är Visa eller Mastercard bäst?

Om Visa eller Mastercard är bäst beror på vilka funktioner och förmåner som prioriteras. Men samtidigt erbjuds de flesta förmåner, som ingår i ett bank- eller kreditkort, av kortutgivaren (exempelvis OKQ8, Swedbank eller IKANO) och inte betalningsförmedlaren.

För de allra flesta är det alltså viktigare att se på betalningsalternativ, rabatter och försäkringar än att fokusera på om det är Visa eller Mastercard.

Vanliga frågor och svar om Visa och Mastercard

Vilket kort har bäst global täckning?

Visa anses ha den bästa globala täckningen eftersom det är världens största kortföretag. Även om Mastercard också har en mycket god täckning är Visa något mycket marginellt bättre på denna punkt.

Vad är Mastercard Priceless?

Hur skiljer sig växlingskurserna mellan Visa och Mastercard?

Vad är Mastercard Travel Rewards?

Foto av författare
Den här artikeln är skriven av C-M Andersson
C-M är en erfaren skribent med en bakgrund inom finans som delar med sig av sina kunskaper genom guider, artiklar och recensioner här på Kredit.nu.