Kredit.nu » Blogg » Checkkredit och företagskredit

Checkkredit och företagskredit

En checkkredit eller en företagskredit är en låneform som företag kan använda sig av för att få ett jämnare flöde i sin kassalikviditet. En checkkredit kopplas till företagets bankkonto. Det innebär att då företagets pengar på kontot är slut så använder företaget krediten för att betala för företagets kostnader. När det åter kommer in pengar på bankkontot så betalas hela krediten bort och företaget använder på nytt sina egna pengar på kontot.

Skillnaden mellan en checkkredit och ett företagslån

Skillnaden mellan en checkkredit och ett företagslån är att en checkkredit är en temporär kredit som företaget kan använda då pengarna på företagskontot är slut. Så snart det kommer in pengar på bankkontot så kommer krediten att betalas i sin helhet, inklusive räntor.

Ett företagslån innebär att företaget får en summa insatt på sitt bankkonto som företaget sedan kan förfoga över. Återbetalningen sker i form av amorteringar på mellan 6 månader och uppåt. En checkkredit är en kreditform som är lämpligast att använda om företaget vill ha en buffert som kan användas vid likviditetsbrist medan ett företagslån amorteras över lång tid och är lämpligt då företaget ska göra investeringar.

Checkkredit hos en bank

Checkkredit är en benämning som förknippas med traditionella banker medan företagskredit oftare används av finansbolag som erbjuder en motsvarighet till bankernas checkkredit. Kraven för att erhålla en checkkredit hos en bank är vanligtvis mycket högre än då företaget ansöker om en företagskredit hos ett finansbolag.

För att beviljas en checkkredit hos en bank krävs att företaget har varit verksamma i minst 6 månader, ibland mer, och kan visa upp att företaget har en omsättning. Företaget ska i övrigt ha en ordnad ekonomi vilket innebär att det inte får finnas några betalningsanmärkningar. I vissa fall kan det krävas att en bolagsman går i borgen för företagets krediter.

Så länge företaget inte använder sig av krediten betalar man inga räntor. Ränta utgår endast på det kreditbelopp som företaget utnyttjar. Det kan tillkomma olika kostnader som exempelvis uppläggningsavgift och årsavgift.

Ansöka om en företagskredit hos ett finansbolag

Det finns flera finansbolag som erbjuder företagskrediter som fungerar lite annorlunda än bankernas checkkredit. En företagskredit innebär att företagets beviljas en kreditlimit och därefter kan företaget göra uttag till sitt bankkonto vid behov, upp till erhållen kredit. Krediten återbetalas sedan genom amorteringar där företaget behöver betala ett minimibelopp varje månad. Företagskrediten löper tills vidare och då företaget betalar sina amorteringar skapas utrymme att göra nya uttag av på företagskrediten, vid behov.

Räntor och avgifter för en företagskredit

De flesta lånebolag tar ut en uppläggningsavgift, aviseringsavgift och en uttagsavgift. Utöver det får företaget betala ränta på den utestående krediten. Räntan kan skilja sig åt ganska mycket mellan olika långivare och därför bör man jämföra olika lånebolags villkor och avgifter innan man ansöker om en företagskredit.

Ansökan sker vanligast direkt på Internet där man får signera ansökan med både företagets och bolagsmannens BankID. Hanteringen av ansökan tar normalt 1-2 dagar och därefter finns krediten tillgänglig så att företaget kan göra uttag till sitt bankkonto.

Foto av författare
Den här artikeln är skriven av C-M Andersson
C-M är en erfaren skribent med en bakgrund inom finans som delar med sig av sina kunskaper genom guider, artiklar och recensioner här på Kredit.nu.